ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία εταιρείας

ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ
AP.Γ.Ε.Μ.Η: 161503001000
ΑΦΜ: 801687223
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Οικονομικές Καταστάσεις